เลขที่ 54 ม.10 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 orachon.wood@gmail.com

ไม้อรชร

มหัศจรรย์งานไม้ธรรมชาติ
งานไม้ที่เป็นตัวแทนของศิลปะจากภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ผลงานศิลปะที่เป็นแรงงานแห่งความรักในงานไม้ธรรมชาติ รวมถึงความวิริยะอุตสาหะในการหาวัตถุดิบ และการออกแบบที่สงวนไว้สำหรับอรชรเท่านั้น

ไม้อรชร รวบรวมประติมากรรมจากไม้ไว้อย่างหลากหลาย หัวใจหลักของเรานั้นจะต้องเป็นไม้มงคลหายากและลวดลายสวยงาม. โดยเราได้สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความปราณีต นำเสนอคุณค่าของไม้ ผ่านรูปทรงที่สวยงามจากธรรมชาติ จึงทำให้ตอบโจทย์การใช้งานที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยจิตนาการที่อ่อนช้อย สัมผัสถึงอรรถรสแห่งความงดงาม แต่มั่นคงแฝงไว้ ด้วยคุณค่าและประโยชน์การใช้สอย เพื่อเพิ่มพูลมูลค่าให้อยู่อย่างยั่งยืน


แคตตาล็อก

รูปภาพจากลูกค้า

ผลงานที่จำหน่ายแล้ว

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 54 ม.10 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

Line Official

@beo2084f

หมายเลขโทรศัพท์

+66 (0) 85 791 9925